Wood / Padauk / Endgrain Picture
Padauk - Endgrain Picture.
Description
1/2 inch square padauk endgrain